nowy post
Posty: 5 strona: 1 z 1
zatrzymaj avki
regulaminogłoszeniaspis wizerunkówrezerwacje
Awatar użytkownika
00 y/o
000 cm
hello, it's me
Idą święta, a święta to czas życzliwości: pamiętaj o codziennym karmieniu piesków: https://www.olx.pl/lp/nakarm-psa/

Post Hope Valley »

01Zasady rezerwacji
1. Z jednego konta można dokonać maksymalnie dwóch rezerwacji: jednej podstawowej i jednej dodatkowej.

2. Rezerwacja podstawowa trwa 3 dni z możliwością przedłużenia do tygodnia.
Prośby o przedłużenie należy kierować na skrzynki administratorów lub konto Hope Valley.
3. Rezerwacja dodatkowa trwa jeden dzień i nie ma możliwości jej przedłużenia.

4. Aby odebrać rezerwację dodatkową, zacytuj post, w którym została złożona.
Odebrana rezerwacja dodatkowa staje się rezerwacją podstawową i trwa regulaminowe 3 dni.
5. Jedno konto może zarezerwować dany wizerunek dowolną ilość razy, z możliwością jednokrotnego przedłużenia.

6. Rezerwacje przedłużone trwają łącznie 7 dni i są ważne do godziny 23:59 ostatniego dnia. Wizerunek uznaje się za wolny od godziny 00:00 dnia następnego.
Każda rezerwacja jest uważana za wygasłą minutę po czasie jej trwania.
7. W przypadku, gdy tworzone są postacie bliźniąt i zostaną złożone dwie rezerwacje, termin wygaśnięcia odliczany jest od pierwszej rezerwacji.

8. Rezerwacja wizerunku podstawowego jest warunkiem akceptacji karty postaci.

9. Konta nieaktywne, które chcą wrócić do gry, zobligowane są do złożenia rezerwacji dodatkowej na wybrany przez siebie wizerunek.
Takie same zasady dotyczą postaci, które chcą zmienić wizerunek.
10. Rezerwacje złożone bez kodu lub zawierające błędy w personaliach nie będą brane pod uwagę.
02Kod

Kod: Zaznacz cały

[zamowienie]
[b]Rezerwacja podstawowa (3 dni):[/b] imię i nazwisko
[b]Rezerwacja dodatkowa (jednodniowa):[/b] imię i nazwisko
[/zamowienie]
WŁADZA BĄBELEK - dla każdego, z okazji Dnia Dziecka 2020! SŁODKIEGO, MIŁEGO ŻYCIA - dla każdego, z okazji trzech miesięcy aktywności forum! Przeżyłem koniec świata w styczniu 2021 roku

Awatar użytkownika
00 y/o
000 cm
hello, it's me
Idą święta, a święta to czas życzliwości: pamiętaj o codziennym karmieniu piesków: https://www.olx.pl/lp/nakarm-psa/

Post Hope Valley »

REZERWACJE PODSTAWOWEREZERWACJE PODSTAWOWE

20.01, 23:59


> Blanca Suarez - Thalia Lockwood

21.01, 23:59


> Karen Gillan - Flavia Callaghan

REZERWACJE DODATKOWEREZERWACJE DODATKOWE

REZERWACJE PRZEDLUZONEREZERWACJE PRZEDLUZONE

WŁADZA BĄBELEK - dla każdego, z okazji Dnia Dziecka 2020! SŁODKIEGO, MIŁEGO ŻYCIA - dla każdego, z okazji trzech miesięcy aktywności forum! Przeżyłem koniec świata w styczniu 2021 roku

Awatar użytkownika
32 y/o
172 cm
hello, it's me
Once you choose Hope, everything is possible.

Post Thalia Lockwood »

Rezerwacja podstawowa (3 dni): Blanca Suárez
Rezerwacja podstawowa została uznana i dodana na listę.

Awatar użytkownika
29 y/o
168 cm
hello, it's me
Once you choose Hope, everything is possible.

Post Flavia Callaghan »

Rezerwacja podstawowa (3 dni): Karen Gillan
Rezerwacja podstawowa została uznana i dodana na listę.

Awatar użytkownika
y/o
cm
hello, it's me
Once you choose Hope, everything is possible.

Post cukiereczek »

Rezerwacja podstawowa (3 dni): Amy Jackson