nowy post
Posty: 5 strona: 1 z 1
zatrzymaj avki
regulaminogłoszeniaspis wizerunkówrezerwacjenieobecności
hope valleyhope valley


Awatar użytkownika
00 y/o
000 cm
hello, it's me
<3

Post Hope Valley »

01Zasady rezerwacji
1. Z jednego konta można dokonać maksymalnie dwóch rezerwacji: jednej podstawowej i jednej dodatkowej.

2. Rezerwacja podstawowa trwa 3 dni z możliwością przedłużenia do tygodnia.
Prośby o przedłużenie należy kierować na skrzynki administratorów lub konto Hope Valley.
3. Rezerwacja dodatkowa trwa jeden dzień i nie ma możliwości jej przedłużenia.

4. Aby odebrać rezerwację dodatkową, zacytuj post, w którym została złożona.
Odebrana rezerwacja dodatkowa staje się rezerwacją podstawową i trwa regulaminowe 3 dni.
5. Jedno konto może zarezerwować dany wizerunek dowolną ilość razy, z możliwością jednokrotnego przedłużenia.

6. Rezerwacje przedłużone trwają łącznie 7 dni i są ważne do godziny 23:59 ostatniego dnia. Wizerunek uznaje się za wolny od godziny 00:00 dnia następnego.
Każda rezerwacja jest uważana za wygasłą minutę po czasie jej trwania.
7. W przypadku, gdy tworzone są postacie bliźniąt i zostaną złożone dwie rezerwacje, termin wygaśnięcia odliczany jest od pierwszej rezerwacji.

8. Rezerwacja wizerunku podstawowego jest warunkiem akceptacji karty postaci.

9. Konta nieaktywne, które chcą wrócić do gry, zobligowane są do złożenia rezerwacji dodatkowej na wybrany przez siebie wizerunek.
Takie same zasady dotyczą postaci, które chcą zmienić wizerunek.
10. Rezerwacje złożone bez kodu lub zawierające błędy w personaliach nie będą brane pod uwagę.
02Kod

Kod: Zaznacz cały

[zamowienie]
[b]Rezerwacja podstawowa (3 dni):[/b] imię i nazwisko
[b]Rezerwacja dodatkowa (jednodniowa):[/b] imię i nazwisko
[/zamowienie]
WŁADZA BĄBELEK - dla każdego, z okazji Dnia Dziecka 2020! SŁODKIEGO, MIŁEGO ŻYCIA - dla każdego, z okazji trzech miesięcy aktywności forum! Przeżyłem koniec świata w styczniu 2021 roku

hope valleyhope valley


Awatar użytkownika
00 y/o
000 cm
hello, it's me
<3

Post Hope Valley »

REZERWACJE PODSTAWOWEREZERWACJE PODSTAWOWE

14.04, 23:59> Dong Sicheng - Pączek

REZERWACJE DODATKOWEREZERWACJE DODATKOWE

xx.04, 23:59>

REZERWACJE PRZEDLUZONEREZERWACJE PRZEDLUZONE

13.04, 23:59> Park Chanyeol - Chanbaek

17.04, 23:59> Elizabeth Olsen - London
WŁADZA BĄBELEK - dla każdego, z okazji Dnia Dziecka 2020! SŁODKIEGO, MIŁEGO ŻYCIA - dla każdego, z okazji trzech miesięcy aktywności forum! Przeżyłem koniec świata w styczniu 2021 roku

Awatar użytkownika
y/o
cm
hello, it's me
Once you choose Hope, everything is possible.

Post Chanbaek »

Rezerwacja podstawowa (3 dni): Park Chanyeol
Poproszę od razu o przedłużenie 🥰
Rezerwacja podstawowa została uznana i dodana na listę.
Przedłużam do 13/04, 23:59 — Billy

Awatar użytkownika
33 y/o
170 cm
hello, it's me
Once you choose Hope, everything is possible.

Post London »

Alessia Fraser pisze:
10 kwie 2021, 00:36
Rezerwacja dodatkowa (jednodniowa): Elizabeth Olsen
Rezerwacja dodatkowa została uznana i dodana na listę.
To będzie tutaj i poproszę o przedłużenie na Maxa <3
Rezerwacja podstawowa została uznana i dodana na listę.
Przedłużam do 17/04, 23:59 — Billy

Awatar użytkownika
y/o
cm
hello, it's me
Once you choose Hope, everything is possible.

Post Pączek »

Raphael Becker pisze:
10 kwie 2021, 00:02
Rezerwacja dodatkowa (jednodniowa): Dong Sicheng
Rezerwacja dodatkowa została uznana i dodana na listę.
To dla mnie! Obiecuję, że tym razem się wyrobię <3
Rezerwacja podstawowa została uznana i dodana na listę.