nowy post
Posty: 8 strona: 1 z 1
zatrzymaj avki
regulaminogłoszeniaspis wizerunkówrezerwacjenieobecności
hope valleyhope valley


Awatar użytkownika
00 y/o
000 cm
hello, it's me
<3

Post Hope Valley »

01Zasady rezerwacji
1. Z jednego konta można dokonać maksymalnie dwóch rezerwacji: jednej podstawowej i jednej dodatkowej.

2. Rezerwacja podstawowa trwa 3 dni z możliwością przedłużenia do tygodnia.
Prośby o przedłużenie należy kierować na skrzynki administratorów Billy Harrington i Mia Walker .
3. Rezerwacja dodatkowa trwa jeden dzień i nie ma możliwości jej przedłużenia.

4. Aby odebrać rezerwację dodatkową, zacytuj post, w którym została złożona.
Odebrana rezerwacja dodatkowa staje się rezerwacją podstawową i trwa regulaminowe 3 dni.
5. Jedno konto może zarezerwować dany wizerunek dowolną ilość razy, z możliwością jednokrotnego przedłużenia.

6. Rezerwacje przedłużone trwają łącznie 7 dni i są ważne do godziny 23:59 ostatniego dnia. Wizerunek uznaje się za wolny od godziny 00:00 dnia następnego.
Każda rezerwacja jest uważana za wygasłą minutę po czasie jej trwania.
7. W przypadku, gdy tworzone są postacie bliźniąt i zostaną złożone dwie rezerwacje, termin wygaśnięcia odliczany jest od pierwszej rezerwacji.

8. Rezerwacja wizerunku podstawowego jest warunkiem akceptacji karty postaci.

9. Konta nieaktywne, które chcą wrócić do gry, zobligowane są do złożenia rezerwacji dodatkowej na wybrany przez siebie wizerunek.
Takie same zasady dotyczą postaci, które chcą zmienić wizerunek.
10. Rezerwacje złożone bez kodu lub zawierające błędy w personaliach nie będą brane pod uwagę.
02Kod

Kod: Zaznacz cały

[zamowienie]
[b]Rezerwacja podstawowa (3 dni):[/b] imię i nazwisko
[b]Rezerwacja dodatkowa (jednodniowa):[/b] imię i nazwisko
[/zamowienie]
WŁADZA BĄBELEK - dla każdego, z okazji Dnia Dziecka 2020! SŁODKIEGO, MIŁEGO ŻYCIA - dla każdego, z okazji trzech miesięcy aktywności forum! Przeżyłem koniec świata w styczniu 2021 roku

hope valleyhope valley


Awatar użytkownika
00 y/o
000 cm
hello, it's me
<3

Post Hope Valley »

REZERWACJE PODSTAWOWEREZERWACJE PODSTAWOWE

24.11, 23:59> Woo do Hwan - daddy dochodze

REZERWACJE DODATKOWEREZERWACJE DODATKOWE

xx.11, 23:59>

REZERWACJE PRZEDLUZONEREZERWACJE PRZEDLUZONE

28.11, 23:59> Lee Dongmin - somedude
> Wi Ha Joon - Tristan Griffin
> Lee Jong-suk - Castiel Blackwood

WŁADZA BĄBELEK - dla każdego, z okazji Dnia Dziecka 2020! SŁODKIEGO, MIŁEGO ŻYCIA - dla każdego, z okazji trzech miesięcy aktywności forum! Przeżyłem koniec świata w styczniu 2021 roku

Awatar użytkownika
27 y/o
175 cm
hello, it's me
Fryzjerka, która całe swoje życie poświęca pracy i swojej chorej mamie, nie ma aktualnie czasu na miłość, ale to nie oznacza, że nie marzy o tym, bo jest romantyczką.

Post Inaaya Mackenzie »

Rezerwacja podstawowa (3 dni): Hande Erçel


i poproszę o max przedłużenie
Rezerwacja podstawowa została uznana i dodana na listę.
Przedłużam do 13/11, 23:59 — Billy

Awatar użytkownika
27 y/o
167 cm
hello, it's me
Once you choose Hope, everything is possible.

Post Eris Morgan »

Rezerwacja podstawowa (3 dni): Luanna Perez
I od razu proszę o przedłużenie <3

Awatar użytkownika
34 y/o
190 cm
hello, it's me
Once you choose Hope, everything is possible.

Post Minhyung Seo »

Rezerwacja podstawowa (3 dni): Woo do Hwan
Rezerwacja podstawowa została uznana i dodana na listę.

Awatar użytkownika
18 y/o
182 cm
hello, it's me
Once you choose Hope, everything is possible.

Post Hayden Woods »

Rezerwacja podstawowa (3 dni):Lee Dongmin
Rezerwacja podstawowa została uznana i dodana na listę.
Przedłużam do 28/11, 23:59 — Billy
I proszę o maksymalne przedłużenie.

Awatar użytkownika
27 y/o
185 cm
hello, it's me
Once you choose Hope, everything is possible.

Post Tristan Griffin »

Rezerwacja podstawowa (3 dni): Wi Ha Joon
Rezerwacja podstawowa została uznana i dodana na listę.
Przedłużam do 28/11, 23:59 — Billy
WŁADZA

Awatar użytkownika
26 y/o
181 cm
hello, it's me
Once you choose Hope, everything is possible.

Post Castiel Blackwood »

Rezerwacja podstawowa (3 dni): Lee Jong-suk
Rezerwacja podstawowa została uznana i dodana na listę.
Przedłużam do 28/11, 23:59 — Billy